News
 
Zugpokal-schiessen

 

Einteilung Züge
Zug 1 Altenlingen Dorf, Oberhofstraße etc.
Zug 2 Sebastianstr., Lampenkamp, Wallkamp, Gierenbergstraße etc.
Zug 3 Rehtränke, Flemings Tannen etc.
Zug 4 Heuberge, Silbergrasweg, Weidelgrasweg etc.

 

Ewige Tabelle
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 4938.4 9.68
2 Zug 3 4858.2 9.53
3 Zug 1 4837.6 9.49
4 Zug 4 4715.8 9.25

 

Jahresergebnisse:

2018
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 4 296 9.87
  Werner Midden 50.7
  Andreas Berling 49.5
  Ansgar Krummen 49.4
  Andreas Jansing 49.4
  Paul Krull 48.5
  Jens Schultgeers 48.5
2 Zug 2 284.7 9.49
  Christian Lübbering 50.2
  Hannes Kohne 48.3
  Andreas Koopmann 47.7
  Tobias Janning 47.7
  Willi Fickers 45.5
  Laurenz Kamphus 45.3
3 Zug 1 283 9.43
  Martin Thole 49.3
  Jörg Rieken 47.7
  Hendrik Lübbers 47.3
  Hermann Korves 47.1
  Steffen Niemann 46.4
  Chrsitian Gövert 45.2
4 Zug 3 275.6 9.19
  Klaus Dust 47.6
  Jürgen Wöste 46.9
  Klaus Flachmann 46.3
  Simon Klus 45.9
  Malte Wöste 44.8
  Ingo Lampenschulten 44.1

 

2017
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 4 291 9.7
  Ansgar Krummen 50.2
  Paul Feldt 47.5
  Andreas Jansing 47.6
  Jens Schultgeers 52
  Andreas Berling 48.2
  Hennes Büscher 45.5
2 Zug 3 286.8 9.56
  Jürgen Wöste 47.9
  Malte Wöste 47
  Klaus Dust 51
  Detlef Kahle 46.8
  Martin Grodd 46.7
  Hendrik Hüsken 47.4
3 Zug 2 283.2 9.44
  Christian Lübbering 44.3
  Werner Janning 48.8
  Johannes Kohne 48.5
  Laurenz Kamphuis 47.2
  Wilfried Fiekers 49.3
  Rainer Große-Kleimann 45.1
4 Zug 1 281.7 9.39
  Martin Thole 46.4
  Ernst Sellin 48.8
  Heinz Niemann 47.2
  Florian Rieken 46
  Stefan Thien 47.1
  Steffen Niemann 46.2

 

2016
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 296.3 9.88
  Laurenz Kamphuis 50.6
  Lukas Raming 50.4
  Heino Behrens 50
  Christian Lübbering 47.8
  Werner Janning 47.5
  Johannes Kohne 50
2 Zug 1 290.3 9.68
  Ingo Heskamp 50.3
  Martin Thole 49.1
  Simon Holt 48.7
  Hermann Korves 48.1
  Franz-Josef Goevert 47.5
  Harald Hagedorn 46.6
3 Zug 4 287 9.57
  Michael Feldt 50
  Ansgar Krummen 49.5
  Werner Midden 48.7
  Jens Schultgeers 47.7
  Paul Krull 46.8
  Paul Feldt 44.3
4 Zug 3 280.2 9.34
  Klaus Flachmann 50.5
  Martin Grodd 47.4
  Detlef Kahle 46.8
  Malte Wöste 45.8
  Jürgen Wöste 45.5
  Christoph Lammers 44.2

 

2015
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 283.7 9.46
  J. Große-Kleiman 45.6
  Johannes Kohne 49.9
  Willi Fickers 49.2
  Christian Lübbering 47
  Laurenz Kamphuis 46.3
  Rainer Große-Kleiman 45.7
2 Zug 3 277.9 9.26
  Martin Grodd 47.2
  Lukas Raming 46
  Ingo Lampenschulten 45.4
  Detlef Kahle 45
  Malte Wöste 45
  Klaus Dust 49.3
3 Zug 1 270.2 9.01
  Hermann Korves 47.3
  Martin Thole 46.9
  Ernst Sellin 45.5
  Franz-Josef Goevert 44.8
  Carsten Primke 43
  Jörg Rieken 42.7
4 Zug 4 194.2 6.47
  Paul Krull 47.1
  Werner Midden 49
  Ansgar Krummen 49.3
  Jens Schultgeers 48.8

 

2014
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 3 294.6 9.82
  Klaus Dust 50.1
  Ingo Lampenschulten 50.1
  Christoph Dust 47.8
  Lukas Raming 46.8
  Jürgen Wöste 50.3
  Detlef Kahle 49.5
2 Zug 2 291.2 9.71
  Thomas Thole 47.1
  Thomas van Lengerich 49.2
  Johannes Kohne 49.6
  Wilfried Fickers 48.2
  Laurenz Kamphuis 49.8
  Christian Lübbering 47.3
3 Zug 4 244 8.13
  Andreas Berling 46
  Andreas Jansing 50.1
  Werner Midden 48.1
  Jens Schultgeers 50.1
  Ansgar Krummen 49.7
4 Zug 1 235.4 7.85
  Carsten Primke 47.4
  Martin Thole 48.9
  Georg Brümmer 43.6
  Jörg Rieken 47.5
  Herbert Lonnemann 48

 

2013
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 4 289.4 9.65
  Andreas Berling 48
  Jens Schultgeers 48.6
  Sebastian Senf 47.7
  Malte Berning 47.7
  Ansgar Krummen 50.4
  Siegfried Eilers 47
2 Zug 3 289 9.63
  Detlef Kahle 48
  Hans Schmeling 49
  Bert v. Wedelstedt 49.1
  Alois Plagemann 46.1
  Jügen Wöste 48.3
  Klaus Dust 48.5
3 Zug 2 287.4 9.58
  Rainer Große-Kleimann 47.4
  Johannes Kohne 49.4
  Laurenz Kamphuis 48.9
  Lothar Schäfer 48.1
  Thomas Thole 45
  Andreas Koopmann 48.6
4 Zug 1 284.1 9.47
  Wolfgang Thole 46.5
  Jörg Rieken 46.7
  Martin Thole 46.9
  Hermann Korves 47.9
  Stefan Thien 48.4
  Harald Hgedorn 47.7

 

2012
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 296.7 9.89
  Wilfried Fickers 50.9
  Heino Behrens 50.2
  Laurenz Kamhues 49.2
  Johannes Kohne 49.2
  Thomas van Lengerich 48.8
  Andreas Koopmann 48.4
2 Zug 1 294.6 9.82
  Carsten Primke 50.4
  Wolfgang Thole 50.6
  Hermann Korves 50.3
  Ernst Sellin 50.1
  Martin Thole 47.9
  Franz-Josef Goevert 45.3
3 Zug 4 286.4 9.55
  Ansgar Krummen 49.8
  Andreas Jansing 49.5
  Paul Feldt 48.6
  Jens Schultgeers 47.7
  Paul Krull 46
  Malte Berning 44.8
4 Zug 3 282.1 9.4
  Jürgen Wöste 51.2
  Klaus Flachmann 47.8
  Ingo Lampenschulten 47.3
  Klaus Dust 46.5
  Bert v. Wedelstedt 45.1
  Alois Plagemann 44.2

 

2011
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 4 293.4 9.78
  Andreas Berling 46.9
  Ansgar Krummen 48.9
  Jens Schultgeers 49.5
  Andreas Jansing 48.9
  Paul Feldt 49.1
  Malte Berning 50.1
2 Zug 2 291.9 9.73
  Joh. Kohne 49.8
  Chr. Lübbering 49.2
  Reiner Gr.-Kleinmann 48.4
  Th. van Lengerich 47.7
  Heino Behrends 49.3
  Wilfried Fickers 47.5
3 Zug 3 286.2 9.54
  Ingo Lampenschulten 47.4
  Klaus Flachmann 46.5
  Bert von Wedelstädt 47.6
  Detlef Kahle 47.3
  Alois Plagemann 50.7
  Klaus Dust 46.7
4 Zug 1 283.3 9.44
  H.-H. Niemann 47.2
  Harald Hagedorn 48
  Georg Brümmer 41.6
  Jörg Rieken 49.5
  Carsten Primke 47.2
  Wolfgang Thole 49.8

 

2010
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 297.6 9.92
  Hans Kohne 50.6
  Heino Behrens 49.9
  Wilfried Fickers 49.7
  Hademar A. Hohmann 49.5
  Laurenz Kamphuis49,1 49.1
  Christian Lübbering 48.8
2 Zug 1 296.1 9.87
  Martin Thole 51.7
  Hermann Korves 51.5
  Ernst Sellin 49.9
  Wolfgang Thole 49.1
  Jörg Rieken 47.9
  Heinz Hermann Niemann 46
3 Zug 3 293.4 9.78
  Hans Schmeling 49.7
  Martin Schmackers 49.5
  Detlef Kahle 48.7
  Jürgen Wöste 48.6
  Berthold v. Wedelstädt 48.5
  Uli Dankelmann 48.4
4 Zug 4 292.2 9.74
  Paul Feldt 50.4
  Ansgar Krummen 50.2
  Andreas Jansing 48.6
  Thomas Feldt 48.5
  Malte Berning 47.3
  Georg Berning 47.2

 

2009
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 1 295.8 9.86
  Hermann Korves 50.4
  Wolfgang Thole 49.6
  Ernst Sellin 50.4
  Jörg Rieken 47.8
  Heinz-Hermann Niemann 49.2
  Norbert Lonnemann 48.4
2 Zug 2 295.6 9.85
  Thomas v. Lengerich 50.4
  Christian Lübbering 46.1
  Laurenz Kamphuis 48.3
  Heino Behrens 49.6
  Wilfried Fickers 50.7
  Johannes Kohne 50.5
3 Zug 4 290.3 9.68
  Thomas Feldt 48.2
  Michael Feldt 48.1
  Andreas Jansing 48.1
  Ansgar Krummen 50.1
  Siegfried Eilers 47.9
  Andreas Berling 47.9
4 Zug 3 289.7 9.66
  Uwe Junk 48.1
  Klaus Flachmann 49.3
  Detlef Kahle 47.6
  Ulrich Dankelmann 48.1
  Hans Schmeling 47.9
  Martin Schmackers 48.7

 

2008
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 3 296.9 9.9
2 Zug 2 296 9.87
3 Zug 1 295.7 9.86
4 Zug 4 278.9 9.3

 

2007
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 3 293.1 9.77
2 Zug 4 286.2 9.54
3 Zug 2 281.4 9.38
4 Zug 1 281.3 9.38

 

2006
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 4 298.7 9.96
2 Zug 2 291.4 9.71
3 Zug 1 290.6 9.69
4 Zug 3 290.1 9.67

 

2005
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 298.6 9.95
2 Zug 3 287.3 9.58
3 Zug 1 287 9.57
4 Zug 4 242.7 8.09

 

2004
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 288 9.6
2 Zug 4 287.5 9.58
3 Zug 1 285.8 9.53
4 Zug 3 277.5 9.25

 

2003
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 2 290 9.67
2 Zug 1 288.9 9.63
3 Zug 4 281.7 9.39
4 Zug 3 274.5 9.15

 

2002
Platz Zug Gesamt Ringe Durchschnitt
1 Zug 1 293.8 9.79
2 Zug 2 284.7 9.49
3 Zug 3 283.3 9.44
4 Zug 4 276.2 9.21

 

 

 

Bilder